Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 10é i últim dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 10é i últim dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 15 i el 30 de setembre de 1848, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat a El Fomento el 6 de setembre de 1848

Data

1848/9/6

Identificador

H081

Social Bookmarking