Informe Subercase

Títol

Informe Subercase

Matèria

Autorització governamental

Descripció

El govern moderat de Narváez solicita a una comissió d'experts, presidia per l'enginyer José Subercase, un informe tècnic per establir uns criteris de concessió de línies ferroviàries, ja que no hi ha cap llei que ho reguli. L'informe traça els grans principis que haurien de regir l'acció política i legal, i també estableix els tràmits, els plaços, les tarifes màximes,,etc.

Font

Publicat a La Gaceta de Madrid, 28, 29, 30 i 31 de gener i 16 de febrer de 1845

Data

1844/11/02

Identificador

L002

Social Bookmarking