Real ordre del ministre de Governació Pedro José Pidal on s'estableixen les disposicions generals que han de regular la concessió de línies de ferrocarril

Títol

Real ordre del ministre de Governació Pedro José Pidal on s'estableixen les disposicions generals que han de regular la concessió de línies de ferrocarril

Matèria

Autorització governamental

Descripció

Davant l'allau de sol.licituds de diverses companyies espanyoles i estrangeres, a falta d'una llei reguladora, el govern estableix alguns criteris per la concessió de línies ferroviàries. S'inspira en l'Informe Subercase però també en els estatuts de diverses companyies ferroviàries franceses. Aquesta normativa afecta a posteriori a la concessió provisional del ferrocarril de Barcelona a Mataró.

Data

1844/12/31

Relació

Junt amb la Real Ordre es publica el Pliego de condiciones generales para las empresas de caminos de hierro que se autoricen por el gobierno en lo sucesivo (de 45 articles) i les Disposiciones que han de observar en la percepción de los derechos de esta tarifa (de 13 articles)

Identificador

L003

Cobertura

Espanya

Social Bookmarking