Notícies en premsa referents al problema tècnic patit per una de les locomotores que ha motivat la seva breu detenció; al nou servei d'òmnibus des de diferents punts de la ciutat fins a l'estació del ferrocarril; i als rellotgesde Pere Joan Garçon instal·lats a les estacions de Barcelona i Mataró

Títol

Notícies en premsa referents al problema tècnic patit per una de les locomotores que ha motivat la seva breu detenció; al nou servei d'òmnibus des de diferents punts de la ciutat fins a l'estació del ferrocarril; i als rellotgesde Pere Joan Garçon instal·lats a les estacions de Barcelona i Mataró

Matèria

Ferrocarril en funcionament

Font

Notícia publicada a El Fomento el 31 d'octubre de 1848

Data

1848/10/31

Identificador

H106