Viage a Mataró con el Ferro-carril

Títol

Viage a Mataró con el Ferro-carril

Matèria

Literatura de creació

Descripció

Descripció poètica del recorregut en ferrocarril de Barcelona a Mataró. Destaca la figura de Miquel Biada com a principal impulsor de la obra. Descriu la ciutat de Mataró, els seus esdeveniments culturals i religiosos, els principals llocs d'interès... i narra la seva història

Autor

Joan Amich

Editor

Imprenta de Thomas Gorchs, Barcelona

Data

1849

Relació

Existeix una reedició de 1970 de la Imprempta Minerva, Mataró

Identificador

B017

Cobertura

Mataró

Social Bookmarking