Guia práctica de los empleados de administración de caminos de hierro

Títol

Guia práctica de los empleados de administración de caminos de hierro

Matèria

Funcionament del ferrocarril

Descripció

Obra pionera escrita per l'administrador de la línia Barcelona-Mataró, detalla les obligacions dels treballadors de les administracions dels ferrocarrils quan encara existia només el de Mataró.
Descriu l'organigrama d'una empresa del ferrocarril en tres grans seccions: l'administració general (oficines, moviment de trens i vigilància), la direcció mecànica i el manteniment. Detalla les relacions amb la Junta Directiva, el funcionament de les oficines centrals, encarregades de la comptabilitat i la gestió, de les oficines d'estació encarregades del control dels bitllets, els magatzems, equipatges i porters; dels conductors i guardafrens, els vigilants d'estació, els inspectors de línia, els guardabarreres, els serenos i els mossos de càrrega i descàrrega.

Autor

Josep Gil i Montaña

Editor

Imprenta de Don Juan Agustín Gaspar

Data

1850

Relació

Anunci de la guía publicat a La Gaceta de Madrid el 13 de juny de 1850

Identificador

B022