Assentaments comptables del llibre diari de William Mackenzie on consta el pagament per unes accions del ferrocarril de Barcelona - Mataró

Títol

Assentaments comptables del llibre diari de William Mackenzie on consta el pagament per unes accions del ferrocarril de Barcelona - Mataró

Matèria

Obres de construcció

Descripció

Referència a les 2077 lliures pagades a Locke el 15 de gener 1847 per 1000 accions del ferrocarril de Barcelona - Mataró

Font

Arxiu de William Mackenzie, ICE London, pàg. 30-31: MCFW466

Data

1847

Identificador

A019