Real Ordre del Ministre de Governació Francisco Javier Istúriz Montero del 3 de març de 1845 on s'aprova definitivament la concessió del ferrocarril de Barcelona a Mataró

Títol

Real Ordre del Ministre de Governació Francisco Javier Istúriz Montero del 3 de març de 1845 on s'aprova definitivament la concessió del ferrocarril de Barcelona a Mataró

Matèria

Autorització governamental

Descripció

El ministeri atorga la concessió després que l'empresa ha presentat la documentació adient, encara que fora de termini. Fa referència als compromisos econòmics ja adquirits. La concessió queda subjecta a les disposicions de la Real ordre del 31 de desembre de 1844.

Font

Colección legislativa de España, Imprenta Nacional. Madrid 1848, vol. 36, p. 409-410

Data

1846/03/03

Identificador

L005

Social Bookmarking