Compra a Pere Gil d'un terreny del cementiri a Barcelona

Títol

Compra a Pere Gil d'un terreny del cementiri a Barcelona

Matèria

Expropiacions

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1846, II, pàg 290v - 294r

Data

1846/09/21

Identificador

A023

Social Bookmarking