Escriptura de compra d'un terreny i de la casa del Mas Matheu de Montgat a Ciprià Alsina

Títol

Escriptura de compra d'un terreny i de la casa del Mas Matheu de Montgat a Ciprià Alsina

Matèria

Adquisició de terrenys

Descripció

Tota la Junta directiva és present en aquesta primera adquisició a Montgat. El preu de venda és 4333 lliures catalanes, que equivalen a 46.218 reals amb 23 maravedís

Font

Protocol que es troba a CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 1846, vol I, fols. 384v-386v

Data

1846/06/06

Relació

Inclou el dictemen de l'agrimensor Salvador Carrera del 5 de juny de 1846, i el lliurament nº 49 del tresorer Miquel Biada

Tipus

Text (protocol notarial)

Social Bookmarking