Valoració d'un terreny propietat de Pau Bonastre al costat del derrumbat Castell de Montgat

Títol

Valoració d'un terreny propietat de Pau Bonastre al costat del derrumbat Castell de Montgat

Matèria

Expropiacions

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, I, pàg 40r - 40v

Data

1847/09/01

Identificador

A037