Real ordre del Ministre de Governació manant la comprovació dels requisits legals de l'empresa per part del Tribunal de Comerç i la Junta de Comerç

Títol

Real ordre del Ministre de Governació manant la comprovació dels requisits legals de l'empresa per part del Tribunal de Comerç i la Junta de Comerç

Matèria

Aprovació governamental

Descripció

Fruit de les gestions de Ángel Villalobos a Madrid, el Ministre estableix la manera concreta com es pot justificar el compliment d'alguns formalismes obligats no sols per la real ordre d'aprovació provisional del 23 d'agost de 1843, sino també per la Real ordre del 31 de desmbre de 1844: el Tribunal de Comerç ha d'aprovar la constitució de l'empresa, i la Junta de Comerç ha de comprovar que s'ha subscrit el 75% de les accions i que s'ha ingressat el 10 % del capital.

Font

Es pot trobar una còpia d'aquesta Real ordre a la Biblioteca de Catalunya, fons Junta de Comerç, caixa LXII, 2, fol. 172-173

Data

1846/11/30

Identificador

L007

Social Bookmarking