Compra a Jaume Bernadas, pagès del Masnou, d'uns terrenys al Masnou

Títol

Compra a Jaume Bernadas, pagès del Masnou, d'uns terrenys al Masnou

Matèria

Expropiacions

Descripció

Carta de pagament

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, II, pàg 10v - 12r

Data

1847/05/04

Identificador

A063