Compra a Eulàlia Corominas d'uns terrenys de regadiu a Montgat i Badalona

Títol

Compra a Eulàlia Corominas d'uns terrenys de regadiu a Montgat i Badalona

Matèria

Expropiacions

Descripció

Carta de pagament

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, II, pàg 25r - 26v

Data

1847/05/06

Identificador

A065