Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró celebrada el dis 30 de Enero de 1848

Títol

Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró celebrada el dis 30 de Enero de 1848

Matèria

Juntes ordinàries

Descripció

Important reunió en la que la Junta relata les gestions realitzades: expropiacions, la firma del contracte amb Mackenzie&Brassey, la compra de maquinària i material constructiu, l'adjudicació de les obres de les estacions, el balanç econòmic, i l'estat de les obres i la seva solidesa. Destaca dos moments difícils: la dimissió de cinc membres de la Junta i la proposta d'alguns accionistes d'exercir dret de tanteig sobre les pròpies accions.
Inclou el Informe del Ingeniero Residente, William Locke.
La Junta expressa el seu optimisme pel projecte després d'haver superat greus dificultats.

Editor

Imprenta de Pons y Cia

Data

1848

Relació

Versió digital: http://books.google.es/books?id=v5Fc9RUXVZcC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Identificador

B003

Social Bookmarking