Poders notarials que la Junta atorga a Salvador Prat i Grau, procurador dels tribunals de Mataró

Títol

Poders notarials que la Junta atorga a Salvador Prat i Grau, procurador dels tribunals de Mataró

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

Nomenament d'un representant legal davant les autoritats i els tribunals de Mataró

Font

AHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 1848, vol. I, p. 211rv

Data

1848/02/08

Identificador

A079

Social Bookmarking