Protesta de Marià Vidal i Merli, secretari de la Junta, pel pagament a la Duana dels drets d'importació de maquinària de rellotgeria

Títol

Protesta de Marià Vidal i Merli, secretari de la Junta, pel pagament a la Duana dels drets d'importació de maquinària de rellotgeria

Matèria

Acabament de les obres

Descripció

El Director general de Duanes en ofici del 27 de juliol exigeix el pagament 1644 reals en concepte d'impostos per la importació de màquines i rellotges de quadre, sense tenir en compte que per la Real cèdula de privilegi del 20 d'octubre de 1847 la Junta n'està exempta

Font

AHPB, notari Ferran Moragas i Barret, 1848, vol. II, p. 413

Data

1848/07/29

Identificador

A081

Social Bookmarking