Adjudicació de la construcció de dues cases i un dipòsit de cotxes a l'estació de Mataró a Vilà i socis per 3975 duros

Títol

Adjudicació de la construcció de dues cases i un dipòsit de cotxes a l'estació de Mataró a Vilà i socis per 3975 duros

Matèria

Acabament de les obres

Descripció

Cal construir dues cases per a habitatge dels guardes, i un magatzem sense sostre per desar els vagons. L'adjudicació es fa a Martí Vila i als seus socis Joan Mambrú, Rafael Torres i Francesc Padrol
Inclou plec de condicions del 23 de setembre. La subhasta es celebrà el 28 de setembre. Altres licitadors foren Gaspar Collet i Gerònim Boada, Martí Audinis i Domènec Tomàs, Josep Forns, Joan Ribauta.

Data

1848/10/04

Identificador

A083

Social Bookmarking