Carta de l'accionista Josep Martorell i Guitart manant vendre les seves accions del ferrocarril de Mataró

Carta accionista Martorell agot1847.jpg

Títol

Carta de l'accionista Josep Martorell i Guitart manant vendre les seves accions del ferrocarril de Mataró

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

Era el moment de pagar un dividend passiu de les 107 accions que Josep Martorell posseïa, però desconfiava dels resultats de la inversió i va procurar vendre-les.
Ell havia sigut un dels 12 accionistes que el 2 de desembre de 1846 adquiriren 233 accions per evitar la retirada dels accionistes anglesos, però ara te una altra percepció del projecte: "estoy muy temeroso de este negocio que se me ha malbaratado por caprichos ajenos, y mejor será perder ahora 600 ú 800 $ que no que tener que perder luego 3 ú 4 mil".
Aquesta carta, adreçada a a Antoni Subietas, mostra la inquietud i les dificultats que tenien els accionistes per confiar en el projecte.

Autor

Martorell i Guitart, Josep

Font

Col.lecció de Jesús Sitjà, president de la Real Acadàmia Hispànica de Filatèlia

Data

1847/08/14

Identificador

A084

Social Bookmarking