Anunci de suscripció d'accions publicat en premsa

El Imparcial 01_05_1844, p.4.jpg

Títol

Anunci de suscripció d'accions publicat en premsa

Matèria

Cerca d'accionistes

Descripció

Anunci dirigit als accionistes potencials que durant els mesos de maig i juny de 1844 poden informar-se i subscriure accions del ferrocarril en l'oficina interina de la Companyia als Pòrtics de Xifré núm. 6.

Font

Publicat a El Imparcial, 1 de maig de 1844, pàgina 4. Anunci repetit cada dia del mes de maig, i cada dos dies del mes de juny.

Data

1844-05-01

Identificador

H005

Cobertura

Barcelona

Social Bookmarking