Matriu tipogràfica

Títol

Matriu tipogràfica

Matèria

MEDALLÍSTICA. Matriu
Col·lecció Josep Rovira i Puig

Descripció

Matriu tipogràfica en negatiu: Primer Balanç General de la Companyia del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró
Transcripció impresa en positiu
Anvers.
- Llegenda: BALANCE GENERAL / DESDE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DEL CAMINO DE HIERRO / BARCELONA A MATARÓ.
DATA. / (.....)
CARGO. / (.....)
BARCELONA 29 DE ENERO DE 1848.
Signatura: Josep Bosch i Mensich, Joan Miret, Salv. Biada i Prats, Màrius Vidal i Mart.

Autor

Empresa del Camino del Hierro Barcelona a Mataró

Font

Arxiu Josep Rovira i Puig

Editor

Companyia del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró.

Data

1848/00/00

Relació

- Rovira i Puig, Josep. Catàleg General de la medallística del carril de Mataró, 1833-2003. 3a ed. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria, 2005. 74p.
- Rovira i Puig, Josep. Medallística del Ferrocarril de Mataró. 2018. Llibre inédit. Mataró

Format

Dimensió: 310 x 225 mm (planxa rectangular)
Material: Coure

Idioma

castellà

Tipus

objecte

Identificador

M0003

Social Bookmarking