Article en premsa que destaca l'éxit de la companyia de Barcelona a Mataró en la subscripció d'accions; anuncia la inminent Junta General i promou la compra d'accions.

Diario de Barcelona 30 juliol 1844.jpg

Títol

Article en premsa que destaca l'éxit de la companyia de Barcelona a Mataró en la subscripció d'accions; anuncia la inminent Junta General i promou la compra d'accions.

Matèria

Cerca d'accionistes

Descripció

Es destaquen els avantatges de la futura línia i la quantitat d'accions venudes. Es promou la compra d'accions abans no s'acabi el plaç i se celebri la primera Junta d'accionistes. Curiosament, s'anunica que la construcció del ferrocarril s'adaptará al sistema americà.

Font

Article publicat a La Verdad el 30 de juliol de 1844 i reproduit al dia seguent al Diario de Barcelona.

Data

1844/7/30

Identificador

H015

Social Bookmarking