Placa de distinció del Premi a la Fidelitat a Miguel-Agapito Sánchez Plaza

Títol

Placa de distinció del Premi a la Fidelitat a Miguel-Agapito Sánchez Plaza

Matèria

Col·lecció de Medallística de Josep Rovira i Puig

Descripció

Placa 3ª model de distinció del Premi a la Fidelitat, en atenció als mèrits concebuts a la vida ferroviària.

Anvers:
- Símbol: A dalt l’emblema de la RENFE, l’escut d’Espanya i l’anvers de la medalla
FIDEDITAS. A baix el Tren del Centenari a la dreta i dues orles.

- Llegenda: PREMIO A LA FIDELIDAD / QUE LA RED NACIONAL DE LOS / FERRO-
CARRILES ESPAÑOLES, OTORGA A / DON... / CON MEDALLA DE... EN
ATENCIÓN A LOS / MÉRITOS CONTRAIDOS DURANTE SU VIDA
FERROVIARIA. / MADRID / EL DIRECTOR GRAL. DE LA RENFE.
- Signatura ressegellada: (Salvador Sánchez-Terán Hernandez). / 1970 al 1973.

Editor

Renfe. Madrid.

Data

1971

Contribuïdor

Fabricant: Flandes, comerç. Madrid.

Relació

- “Los premios a la fidelidad”, revista Via Libre (Madrid 1964).

Format

- “Los premios a la fidelidad”, revista Via Libre (Madrid 1964).

Idioma

castellà

Identificador

M0074

Social Bookmarking