Article que destaca la inversió estrangera en les empreses espanyoles com la companyia del ferrocarril de Barcelona a Mataró la qual ja ha emès totes les accions i ha ajustat el pressupost

Títol

Article que destaca la inversió estrangera en les empreses espanyoles com la companyia del ferrocarril de Barcelona a Mataró la qual ja ha emès totes les accions i ha ajustat el pressupost

Matèria

Cerca d'accionistes

Descripció

El diari exposa les avantatges de les companyies de ferrocarril a Espanya i en destaca les inversions angleses en tals empreses. La línia de Barcelona a Mataró está a punt d'iniciar les obres coincidint amb la presencia del rei a la ciutat de Barcelona. Inicialment el pressupost era d'un milió de pesos, pero es mostra amb detall un reajust que no arribara als 800.000, amb l'objectiu d'incentivar als capitalistes a invertir-hi.

Font

Article pubicat al diari El Barcelonés el 30 d'abril de 1845

Data

1845/4/30

Identificador

H022

Social Bookmarking