Anunci del la Reial orde del 27 de juliol de 1845 el què s'autoritza l'inici de les obres del ferrocarril de Barcelona a Mataró.

H024_La Gaceta_17_08_1845.tiff

Títol

Anunci del la Reial orde del 27 de juliol de 1845 el què s'autoritza l'inici de les obres del ferrocarril de Barcelona a Mataró.

Matèria

Autorització guvernamental

Descripció

El rei ha concedit el permís d'inici d'obres per a la companyia de Barcelona a Mataró així com la possibilitat d'aquirir material i maquinaria anglesos per a tal empresa.

Font

Anunci publicat a La Gaceta el 17 d'agost de 1845

Data

1845/8/17

Identificador

H024

Social Bookmarking