Anunci en premsa de la convocatòria de la junta ordinària d'accionistes que es celebrarà l'1 d'abril de 1846

H026_La Gaceta_11_03_1846_2.tiff

Títol

Anunci en premsa de la convocatòria de la junta ordinària d'accionistes que es celebrarà l'1 d'abril de 1846

Matèria

Juntes ordinàries d'accionistes

Descripció

Poden assistir els accionistes propietaris de 5 accions o més, que estan al corrent del pagament dels dividends passius.

Font

Anunci publicat a La Gaceta l'11 de març de 1846.

Data

1846/03/11

Identificador

H026

Social Bookmarking