Solicitud de Josep M. Roca al Govern espanyol d'autorització per constituir l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró

Títol

Solicitud de Josep M. Roca al Govern espanyol d'autorització per constituir l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró

Matèria

Autorització governamental
Constitució de l'empresa

Descripció

Josep Mª Roca, en nom propi i de la Companyia projectada, defensa la viabilitat del projecte i la seva utilitat en facilitar les comunicacions interiors i amb França. El capital es reunirà mitjançant accions, que es preveu colocar a Espanya.

Font

Còpia protocolitzada: CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, escriptura del 31 de juliol de 1844. L'original hauria de trobar-se, junt amb tot el tràmit, al Archivo Histórico Nacional

Data

1843-06-30

Identificador

A001

Cobertura

Madrid, Londres

Social Bookmarking