Anunci en premsa de l'arribada de l'enginyer anglés Mr. Joseph Locke i finalització del túnel de Mongat per a la línia de Barcelona a Mataró.

Títol

Anunci en premsa de l'arribada de l'enginyer anglés Mr. Joseph Locke i finalització del túnel de Mongat per a la línia de Barcelona a Mataró.

Matèria

Obres de construcció

Descripció

El reconegut enginyer angles Mr. Joseph Locke per tota la geografia europea arriba a Barcelona per a continuar amb les obres de la línia catalana. S'anuncia que s'ha finalitzat la perforació del túnel a l'altura de Montgat.

Font

Notícia publicadi al diari El Fomento el 10 d'octubre de 1847. La mateixa notícia es reproduiex al diari La Gaceta el 14 d'octubre de 1847.

Data

1847/10/10

Identificador

H034