Anunci en premsa de la convocatória d'una junta general extraordinaria per deliberar sobre la renúncia de 5 directors de la companyia de Barcelona a Mataró que es celebrará el 31 d'octubre de 1847.

Títol

Anunci en premsa de la convocatória d'una junta general extraordinaria per deliberar sobre la renúncia de 5 directors de la companyia de Barcelona a Mataró que es celebrará el 31 d'octubre de 1847.

Matèria

Crisi per la fugida d'accionistes

Font

Anunci publicat al diari El Fomento el 22 d'octubre de 1847. El mateix anunci es publica al Diario de Barcelona el mateix 22 d'octubre de 1847.

Identificador

H036

Social Bookmarking