Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 4rt dividend passiu del 10% sobre el valor nominal de les accions.

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 4rt dividend passiu del 10% sobre el valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada desde el 17 al 28 de novembre de 1847, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat al diari El Fomento el 2 i el 24 de novembre de 1847. El mateix anunci surt publicat al Diario de Barcelona el 17 de novembre de 1847

Data

1847/11/2

Identificador

H040

Social Bookmarking