Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 5é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

H051_El Fomento_1847_12_20_p3.jpg

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 5é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des de l'1 al 15 de gener de 1848, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat al diari El Fomento el 20 i el 30 de desembre de 1847; i el 12 de gener de 1848. El mateix anunci es publica al Diario de Barcelona el 21 de desembre de 1847.

Data

1847/12/20

Identificador

H051

Social Bookmarking