Proyecto de bases que presenta al Gobierno D. José Maria Roca en su nombre y de los seis Directores que han de formar la Junta de Dirección de la Empresa del camino de fierro de Barcelona a Mataró

Títol

Proyecto de bases que presenta al Gobierno D. José Maria Roca en su nombre y de los seis Directores que han de formar la Junta de Dirección de la Empresa del camino de fierro de Barcelona a Mataró

Matèria

Aprovació governamental

Descripció

Primer disseny del que ha de ser l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró, elaborat pel grup promotor (Josep Maria Roca, Miquel Biada, Ramon Maresch, Rafel Sabadell, Pere Roca, germans Coca). L'empresa es formarà per suscripció d'accions, les quals es pagaran progressivament, i es regirà per un reglament interior. Del govern s'espera obtenir la concessió indefinida tant de la propietat com de l'usdefruit, l'expropiació forçosa, si cal, dels terrenys, i l'exempció d'aranzels per a la importació de maquinària

Font

Document protocolitzat CNAHPB, notarri Ferran Moragas i Ubach, 31 de juliol de 1844

Data

1843/06/30

Relació

Document adjunt a la sol.licitud presentada al Govern per Josep M. Roca

Tipus

Text

Identificador

A002

Social Bookmarking