Anunci en premsa que convoca la junta general ordinària del 30 de gener de 1848 segons l'article 27 del reglament.

Títol

Anunci en premsa que convoca la junta general ordinària del 30 de gener de 1848 segons l'article 27 del reglament.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

Les cèdules d'admissió es poden presentar a la secretaria de la companyia a partir del 25 de gener.

Font

Anunci publicat a El Fomento el 14 de gener de 1848. El mateix anunci es publica a La Gaceta el 18 de gener de 1848.

Data

1848/1/14

Identificador

H054