Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 6é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 6é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des del 5 al 20 de febrer de 1848, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat a El Fomento el 25 de gener de 1848

Data

1848/1/25

Identificador

H057