Anunci en premsa que convoca a un grup d'accionistes a presentar-se a secretaria en el plaç de 5 dies per una amonestació.

Títol

Anunci en premsa que convoca a un grup d'accionistes a presentar-se a secretaria en el plaç de 5 dies per una amonestació.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

Els accionistes Pau Vidal, Pere Prats, Francesc Serra, Francesc (...txot) i Ponç Morera són avisats de presentar-se a Secretaria

Font

Anunci publicat a El Fomento el 8 de febrer de 1848

Data

1848/2/8

Identificador

H060

Social Bookmarking