Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 8é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 8é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada fins el 25 de maig de 1848, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat a El Fomento el 5 de maig de 1848

Data

1848/5/5

Identificador

H066

Social Bookmarking