Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 9é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Títol

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 9é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.

Matèria

Crisi econòmica europea

Descripció

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 5 i el 20 de juliol de 1848, si no, les accions caducarán.

Font

Anunci publicat a El Fomento el 27 de juny de 1848.

Data

1848/6/27

Identificador

H068

Social Bookmarking