Notícia en premsa que relata els actes d'inauguració del ferrocarril de Barcelona a Mataró, remarcant la gran satisfacció dels seus promotors i la ciutadania.

Títol

Notícia en premsa que relata els actes d'inauguració del ferrocarril de Barcelona a Mataró, remarcant la gran satisfacció dels seus promotors i la ciutadania.

Matèria

Inauguració

Descripció

El ferrocarril ha suposat la culminació d'un projecte. Els emprenedors catalans estan un pas per davant de la resta de províncies d'Espanya, demostrant que les iniciatives i les invencions provenen d'alli (navegació a vapor, brúixola o el telègraf elèctric). Comitiva i població han participat de la cerimònia religiosa, el viatge inaugural i el cant del Te-Deum, amb el discurs i brindis final del president de la societat, Joan Miret.

Font

Notícia publicada a El Barcelonés el 29 d'octubre de 1848

Data

1848/10/29

Identificador

H103