Valoració d'un terreny a Sant Martí de Provençals propietat de Valentí Vintró

Títol

Valoració d'un terreny a Sant Martí de Provençals propietat de Valentí Vintró

Matèria

Expropiacions

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, I, pàg 119v - 120r

Data

1847/1/23

Identificador

A039