Documents d'arxiu

Títol

Documents d'arxiu

Descripció

Aquesta col.lecció reuneix els documents que es van generar en el procés de creació del tren, tant per la pròpia Companyia com per les autoritats o particulars. Sempre es troba la indicació de l'arxiu on és dipositat l'original.

Contribuïdor

Cercle Històric Miquel Biada

Ítems de la col·lecció

Josep Mª Roca, en nom propi i de la Companyia projectada, defensa la viabilitat del projecte i la seva utilitat en facilitar les comunicacions interiors i amb França. El capital es reunirà mitjançant accions, que es preveu colocar a Espanya.

Primer disseny del que ha de ser l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró, elaborat pel grup promotor (Josep Maria Roca, Miquel Biada, Ramon Maresch, Rafel Sabadell, Pere Roca, germans Coca). L'empresa es formarà per suscripció d'accions, les…

Controlada la revolta de la Jamància als carrers de Barcelona, el Cap polític despatxa aquest tràmit i demana als promotors informació dels terrenyts afectats i del grau d'acord que han establert amb els propietaris

Davant 95 accionistes presents o representats a la reunió (dels quals es diuen els noms) els promotors pronuncien un discurs optimista per la col.locació en poques setmanes de 1160 accions, després del qual es procedeix a una votació per l'elecció de…

Per constituir legalment l'empresa la Junta Directiva (Ramon Maresch, Miquel Biada, Francesc Viñas, Josep Ribas i Solà, Josep margarit i Lleonart i Rafel sabadell) ha hagut de negociar amb Josep Maria Roca, representat per Ángel Villalobos, ja que…

El Tresorer Miquel Biada compromet els seus bens particulars en garantia de la seva gestió econòmica, en compliment de l'acord de la Junta directiva del 21 d'octubre de 1845, en aplicació de l'article 17 del Reglament

Tota la Junta directiva és present en aquesta primera adquisició a Montgat. El preu de venda és 4333 lliures catalanes, que equivalen a 46.218 reals amb 23 maravedís

Per agilitzar els tràmits de concessió dela Real Cèdula de Privilegi cal que Àngel de Villalobos es desplaci a Madrid.

Davant l'ultimàtum dels accionistes anglesos per carta del 19 de novembre de 1847, sembla que l'empresa s'aboca cap a un final precipitat. Però un petit grup d'accionistes encapçalat per Miquel Biada realitza un acord privat pel qual compren la…

Llibre de comptabilitat de 1847 a 1850 de les obres de construcció del ferrocarril. Despeses dels materials (ferro, pedra, fusta, carbó, cavalls, pólvora, carretes, etc), enginyers i constructors (Mackenzie, Planes, Wimmel, Mally) i els serveis…

Referència a les 2077 lliures pagades a Locke el 15 de gener 1847 per 1000 accions del ferrocarril de Barcelona - Mataró

Comptabilitat general de la inversió i despeses del ferrocarril de Barcelona a Mataró

Es detallen els pagaments realitzats a diferents enginyers de l'obra, despeses i el crèdit rebut de Mr. Robson.

Ordenança Reial del 15 de novembre de 1846 que el Ministeri estableix les normes de funcionament dels ferrocarrils: circulació dels trens a les estacions; conservació, vigilància i protecció de les vies; materials necessaris per al bon funcionament…

El Tribunal de Comerç aprova la constitució legal de l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró, en resposta a la petició de Ramon Maresch presentada el 5 de desembre, en compliment de la Real Orde del 30 de novembre de 1846

El Tribunal de Comerç realitza aquesta comprobació en compliment de la Reial Ordre del 30 de novembre de 1846

Després de llargues negociacions s'arriba a un acord per a la contractació dels enginyers,encapçalats per Joseph Locke. Malgrat la crisi econòmica europea, les obres s'inicien al març de 1847 i el la firma del contracte és l'octubre del mateix any.

L'encarregat d'obres confirma el contracte en un moment de greu crisi econòmica i bursàtil europea

La Junta Directiva reclama davant els tribunals un possible impagament per part d'alguns accionistes i atorga poders al procurador per a exercir les accions legals oportunes

Per a construir les estacions de la línia de Barcelona a Mataró es busquen constructors a través d'una subhasta per la qual es reclamen condicions als licitants

El representant d'Ana Sagristán Coll i de la Junta Directiva respectivament, no es posen d'acord en la valoració i nomenen a l'arquitecte Josep Casademont per a fer de mediador.

Els terrenys una part són de cultiu i els altres de "mamposteria".
Veure tots 80 ítems