Compra al pagès Sever Vintró d'un terreny a Sant Adrià de Besos

Títol

Compra al pagès Sever Vintró d'un terreny a Sant Adrià de Besos

Matèria

Expropiacions

Descripció

Carta de pagament

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, II, pàg 81r - 82v

Data

1847/05/15

Identificador

A068