Compra a Gaietà de Planella i de Fiveller Compte de Llar d'Alella, d'uns terrenys a Sant Martí de Provençals

Títol

Compra a Gaietà de Planella i de Fiveller Compte de Llar d'Alella, d'uns terrenys a Sant Martí de Provençals

Matèria

Expropiacions

Descripció

Carta de pagament

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, II, pàg 97v - 100r

Data

1847/05/18

Identificador

A070