Requeriment d'Avow Pirch, capità del bergantí prusià Hoffming, contra el contractista August Pitaux perquè li pagui les fustes que ha transportat

Títol

Requeriment d'Avow Pirch, capità del bergantí prusià Hoffming, contra el contractista August Pitaux perquè li pagui les fustes que ha transportat

Matèria

Obres de construcció

Descripció

El capità Pirch, que és al port de Barcelona des del 23 de gener, es nega a descarregar les fustes fins que el contractista August Pitaux no li reconegui com a legítima la seva pòlissa de noli, i dóna un termini fins el 8 de febrer per cobrar.
Aquest requeriment és en reposta a un altre requeriment que aquell matí li ha fet Pitaux.
No arribaran les fustes a temps perquè els altres vaixells no han pogut sortir, i no ho faran fins que no s'acabi l'hivern.

Font

Requeriment notarial que es troba al AHPB, Josep M. Planas i Compte, 1848, vol. I, pp. 8-9

Data

1848/01/26

Identificador

A077

Social Bookmarking