Anunci en premsa de l'adjudicació en subhasta pública de la construcció de l'edifici de l'estació de Barcelona, per la que es poden presentar propostes.

Títol

Anunci en premsa de l'adjudicació en subhasta pública de la construcció de l'edifici de l'estació de Barcelona, per la que es poden presentar propostes.

Matèria

Obres de construcció

Descripció

Les proposicions de la subhasta s'hauran de presentar del 2 al 12 de desembre de 1847 a la secretaria sita a la casa de Gerónim Rabassa. El dia 13 de desembre s'adjudicarà la millor proposta, prèvia autorització de la junta directiva.

Font

Anunci publicat al diari El Fomento el 29 de novembre de 1847. El mateix anunci es publica al Diario de Barcelona l'1 de desembre de 1847

Data

1847/11/29

Identificador

H044

Social Bookmarking