Anunci en premsa que avisa als accionistes sobre la possibilitat d'adquirir un exemplar imprès de la memòria de la junta ordinària d'accionistes del 30 de gener de 1848

Títol

Anunci en premsa que avisa als accionistes sobre la possibilitat d'adquirir un exemplar imprès de la memòria de la junta ordinària d'accionistes del 30 de gener de 1848

Matèria

Juntes ordinàries d'accionistes

Font

Anunci publicat a El Fomento el 19 de febrer de 1848

Data

1848/02/19

Identificador

H062

Social Bookmarking