Escriptura de constitució de la societat anònima "Compañía del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa"

Títol

Escriptura de constitució de la societat anònima "Compañía del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa"

Matèria

Constitució de l'empresa

Descripció

Per constituir legalment l'empresa la Junta Directiva (Ramon Maresch, Miquel Biada, Francesc Viñas, Josep Ribas i Solà, Josep margarit i Lleonart i Rafel sabadell) ha hagut de negociar amb Josep Maria Roca, representat per Ángel Villalobos, ja que és el titular de la concessió. Igualment han negociat amb un grup d'accionistes anglesos disposats a aportar la meitat del capital. Acordades les condicions que cadascú imposa per a participar en l'empresa, i que s'expressen en 18 pactes, firmen aquesta escriptura de societat davant notari, junt amb un Reglament intern.

Font

Escriptura notarial que es troba a CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 6 de juny de 1845

Data

1845/06/06

Relació

Inclou Pactes i Reglament.
Existeix una versió editada

Identificador

A006

Social Bookmarking