Escriptura de caució prestada per Miquel Biada com a tresorer

Títol

Escriptura de caució prestada per Miquel Biada com a tresorer

Matèria

Constitució de l'empresa

Descripció

El Tresorer Miquel Biada compromet els seus bens particulars en garantia de la seva gestió econòmica, en compliment de l'acord de la Junta directiva del 21 d'octubre de 1845, en aplicació de l'article 17 del Reglament

Font

Aquest protocol es troba a CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 21-11-1845

Data

1845/11/21

Identificador

A008

Social Bookmarking