Article en premsa que destaca la importància de la concessió de la línia de Barcelona a Mataró per al progrés del pais

H002_La Gaceta_25_08_1843.tiff

Títol

Article en premsa que destaca la importància de la concessió de la línia de Barcelona a Mataró per al progrés del pais

Matèria

Autorització governamental

Descripció

Destaca el retard en la instauració del ferrocarril a Espanya en comparació amb la resta d'Europa i Amèrica. La línia de Barcelona a Mataró, tot i ser curta, pot servir d'estímul per a la construcció d'altres línies.

Font

Article publicat a La Gaceta del 25 de maig de 1843, p. 3, nº 3260

Data

1843/08/25

Identificador

H002