Suscripció per part d'un grup de 12 accionistes de les 2568 accions que resten sense vendre

Títol

Suscripció per part d'un grup de 12 accionistes de les 2568 accions que resten sense vendre

Matèria

Cerca d'accionistes

Descripció

Davant l'ultimàtum dels accionistes anglesos per carta del 19 de novembre de 1847, sembla que l'empresa s'aboca cap a un final precipitat. Però un petit grup d'accionistes encapçalat per Miquel Biada realitza un acord privat pel qual compren la totalitat de les accions sobrants. A canvi, els mebres de la Junta directiva es comprometen a cedir-los el 2 % del capital que l'escriptura de societat els assignava com a retribució. Aquest fet és testimoni de l'actitud de compromís d'aquests accionistes amb el projecte

Font

Acord privat protocolitzat que es troba a CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 1849, vol II, fol. 28-29

Data

1846/12/02

Identificador

A010

Social Bookmarking