Compra al pagès Josep Sunyol d'un terreny a Montgat

Títol

Compra al pagès Josep Sunyol d'un terreny a Montgat

Matèria

Exporpiacions

Descripció

Carta de pagament

Font

AHPNB, Ferran Moragas i Ubach, 1847, II, pàg 43r - 44r

Data

1847/05/08

Identificador

A066

Social Bookmarking